blänk

blänk
performance/installation with Milka Luhtaniemi, Terhi Nieminen & Jussi Suvanto
Asematila -event space & Oksasenkatu 11 – gallery, Helsinki March 2017 & April 2017

A person goes into room to get something, does not remember anymore what he/she was trying to get. Two performers are at the moment lost while trying to find something.

The theme of the performance is the loss of thought. What if the blank state of forgetting is a possibility to free ourselves. What if the blank is a possibility to invent new ways to produce reality and loosen up references. What if we could get rid of ouf inner mechanisms just by changing rooms, forgetting, blanking.

//

Ihminen menee toiseen huoneeseen hakemaan jotakin, ei enää muista mitä on hakemassa. Kaksi esiintyjää ovat unohtuneena juuri hakemaan jotakin.

Esityksen aihe on ajatuksen katkeaminen. Mitä jos unohtamisen jälkeinen blänk onkin mahdollisuus vapautua? Mitä jos blänk on mahdollisuus keksiä uusia keinoja tuottaa todellisuutta ja hukata kiintopisteitä? Mitä jos voisimme päästä eroon sisäistetyistä mekanismeista vain vaihtamalla huonetta, unohtamalla, blänkkäämällä?